top of page
popi's orchestra photo.jpg

Popi's Orchestra

“Popi’s Orchestra” are:
Popi Liossatou, Thanasis Xanthakos, Manos Katsoulis, Petros Dimakis, Lina Fontara, Kostas Daskalakis, Eunomia Dimitriadou, Kostas Markou, Giannis Karachalios, Krito Kalopisi, Antonis Thomakis, Kostas Papazachos.

bottom of page